Umetniki

Muja Buskers Festivala 2023

Side Kunst Cirque

Unartiq

El Goma

Henri Camembert

COMPAGNIA AGA

Mr. Dyvinetz

Juriy Longhi

Officina Clandestina

IZVIRNE STVARITVE ZA FESTIVAL MUJA BUSKERS

Duo Cayla

Käpy Company

Osebni umetniški projekti udeležencev umetniškega programa cirkuške šole FLIC.

Predstavljamo 4 dela v nastajanju 4 učencev umetniškega letnika cirkuške šole FLIC v Torinu, ki so rezultat njihovega enoletnega usposabljanja in raziskovanja.

Anita Cuneo

Chiara Morini

Cristina Cigüela

Filippo Seziani

Odkrijte umetnike prejšnjih izdaj

Sparpagliati aps
Via Revoltella 6
34138 Trieste
CF 90154510326

Iscritta al n. 889, Registro regionale delle associazioni di promozione sociale,  L.R. 23/2012, art. 20

Dona il tuo 5×1000
Sostieni le attività di Sparpagliati aps
C.F. 90154510326

Follow us!

facebook
instagram
tiktok

info@mujabusker.com
privacy policy
trasparenza

traduzioni: Anna Zecchini, Michela Candi e Kristina Ličen
web: DesignAR