Cirkuške delavnice

Spoznali bodo različne predmete in pripomočke, ki služijo za učenje cirkuških veščin, kot so žongliranje in ekvilibristika, talna in zračna akrobatika, ki spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost ter podpirajo gibalno dejavnost na zabaven način, saj izboljšujejo koordinacijo, ravnotežje, prožnost in ritem.

Kako in kdo se lahko udeleži delavnice?
Prost dostop po predhodni prijavi.

Starost od 6 do 13 let
Največ 21 udeležencev za vsako ponovitev

Urnik delavnic
REKREACIJSKO SREDIŠČE ORATORIO PENSO

SOBOTA 29. AVGUSTA (sold-out)
od 16.00 do 17.15 ure

NEDELJA 30. AVGUSTA (sold-out)
od 16.00 do 17.15 ure

Sparpagliati aps
Via Revoltella 6
34138 Trieste
CF 90154510326

Iscritta al n. 889, Registro regionale delle associazioni di promozione sociale,  L.R. 23/2012, art. 20

Dona il tuo 5×1000
Sostieni le attività di Sparpagliati aps
C.F. 90154510326

Follow us!

info@mujabusker.com
privacy policy
trasparenza

traduzioni: Laura Sgubin, Michela Candi, Evelin Turk, Tanja Sternad e Anna Zecchini
web: DesignAR